Bc. Kateřina Dubnová, jazykové korektury a editace textů

Jazykové korektury

Korektury webových stránek, firemních tiskovin, propagačních materiálů, publikací.

Kontakt

katka.dubnova@gmail.com